Nyheter

På denna sida kommer vi bland annat lyfta fram det arbete som våra samarbetspartners gör.
Förhoppningsvis kommer du som kund få en större insikt i deras dagliga arbete och hur de arbetar med att förbättra tillvaron för djuren.

Här kan du även läsa om nyheter som rör Omdi eller annan aktuell information.
Information och villkor om aktuella tävlingar kommer även gå att finna på denna sida.