Samarbeten

Här kan du läsa mer om de organisationer som vi samarbetar med i dagsläget!

Som kund får du alltid skänka minst 5 % av ditt ordervärde till någon av dessa organisationer. Köper du ett belöningspaket så får du alltid 20 kr att ge bort. Omdi skänker pengarna, men du bestämmer var de ska gå!

Gemensamt för organisationerna är att de arbetar med att förbättra villkoren och hjälper djur som far illa, både i Sverige och utomlands. De flesta organisationer drivs på helt ideell basis och är därmed i behov av både pengar och volontärer. Har du möjlighet att ställa upp, vill skänka pengar eller på något annat vis hjälpa till så tveka inte att kontakta dem!

Planerar du att köpa ett husdjur så rekommenderar vi i första hand att adoptera en katt eller hund för att på så vis hjälpa utsatta djur. Väljer du att adoptera stödjer du även katthemmen och hundorganisationerna och ger dem möjligheten att rädda fler utsatta djur!

Dog Rescue

Webbsida: www.dogrescue.se

Dog Rescue

DogRescue är en ideell förening grundad 2010 som arbetar för att hjälpa herrelösa hundar och andra djur i Rumänien till ett bättre liv. DogRescue tror att en långsiktig lösning på gatuhundsproblematiken i Rumänien går att finna genom sterilisering av gatuhundarna på plats, utbildning i god djurhållning av rumänska skolbarn samt opinionsbildning i Sverige. Samarbetet mellan DogRescue och hägnet i Rumänien består dels i finansiellt stöd genom insamlingar och fadderprogram, dels genom att DogRescue också bedriver en småskalig adoptionsverksamhet.


Hundar utan hem

Webbsida: www.hundarutanhem.se

Hundar utan hem

Hundar Utan Hem är en ideell förening som startade 2005 med ett mål – att ge hundar en andra chans till ett värdigt och kärleksfullt liv. För oss är varje hund lika viktig. En hund är inte viktigare för att den är född i Sverige eller för att den är renrasig. Vi omplacerar svenska hundar och räddar avlivningshotade hundar från Irland. Vi placerar cirka 450 hundar per år. Vi arbetar med och förespråkar mjuka metoder och vi vill att våra adoptivfamiljer gör detsamma.


Hundhjälpen

Webbsida: www.hundhjalpen.se

Hundhjälpen

Hundhjälpen är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Hundhjälpen arbetar för att hjälpa nödställda hundar i Rumänien, det land i Europa där de i särklass far mest illa. Föreningen grundades den 27 september 2004 av en grupp entusiaster med erfarenhet av hundar och djurskydd, såväl inom som utanför Sveriges gränser.


Akutgruppen

Webbsida: www.akutgruppen.com

Akutgruppen

Akutgruppen är en ideell förening som främst verkar i Stockholmsområdet. Akutgruppen hjälper hemlösa, övergivna och på andra vis nödlidande katter. De har ingen fast lokal utan deras katter bor hos privatpersoner i så kallade akuthem till dess att de får ett permanent hem.


Djurskyddet Bill & Bull i Söderhamn

Webbsida: www.djurskyddetbillochbull.se

Djurskyddet Bill & Bull i Söderhamn

Föreningen Djurskyddet Bill & Bull i Söderhamn är en ideell förening vars främsta syfte är att ta hand om övergivna, hemlösa och nödställda katter. De bedriver katthem i Sandarne en bit från Söderhamn. De verkar även för att höja kattens status, se till att djurskyddslagarna efterföljs och att alla djur ska behandlas med respekt.


Djurskyddet Bohuslän

Webbsida: www.djurskyddet.se/bohuslan

Djurskyddet Bohuslän

Djurskyddet Bohuslän är en ideell förening som arbetar med att hjälpa hemlösa och övergivna katter till egna, trygga hem. Föreningen är ansluten till Djurskyddet Sverige och årligen omhändertar och omplacerar Djurskyddet Bohuslän cirka 100 katter. Att adoptera en katt från Djurskyddet Bohuslän kostar 950 kr och då ingår vaccination, id-märkning och kastrering. Djurskyddet Bohuslän har sedan starten i augusti 2008 hittat hem åt över 500 katter.


Djurskyddet Bollnäs Ovanåker

Webbsida: www.djurskyddetbollnas-ovanaker.se/

Djurskyddet Bollnäs Ovanåker

Djurhemmet i Bollnäs-Ovanåker ligger i Häggesta industriområde i Bollnäs och drivs på ideell basis. Hemmet tar i första hand emot katter som är övergivna och far illa. Kontakta gärna Katthemmet om du har möjlighet att hjälpa till att sköta om katterna på kvällar och helger.


Djurskyddet Karlstad

Webbsida: www.djurskyddetkarlstad.se

Djurskyddet Karlstad

Djurskyddet Karlstad är en ideell förening vars främsta uppgift är att hjälpa hemlösa och vanvårdade katter. De bedriver ett djurhem strax utanför Karlstad. Förutom omplacering av ägarlösa katter arbetar de även med informationsspridning för att förbättra livsvillkoren för alla djur.


Djurskyddet Katthjälpen Sundsvall

Webbsida: www.katthjalpen.com

Djurskyddet Katthjälpen Sundsvall

Katthjälpen är en ideell förening som bildades i november 2008 och har som huvuduppgift att rädda hemlösa katter i Sundsvall från avlivning, katter som är både friska och halvtama samt förtjänar att få leva ett bra liv. Ca 60 katter får årligen chans till ett nytt kärleksfullt liv tack vara katthjälpen. Vi kämpar med att förverkliga detta genom att fånga in, kastrera, avmaska och socialisera dessa fina katter. Socialiseringen av katterna, dvs. att göra dem vana att umgås med människor, är lika viktig som mat och dryck. Därför behövs många engagerade, frivilliga kattvänner som vill hjälpa oss med detta.


Djurskyddet Oskarshamn

Webbsida: www.djurskyddet.se/oskarshamn

Djurskyddet Oskarshamn

Vi är en ideell lokalförening som är anslutna till riksförbundet Djurskyddet Sverige, vi är även medlemmar i Djurhemsföreningen. I mer än 100 år har människor slutit sig samman i organisationer för att väcka insikt om våra medvarelsers rätt till ett värdigt liv och vår skyldighet att ta ansvar. Vi vill:

• sprida kunskap om djurs behov, tamdjur likaväl som vilda
• samarbeta med andra organisationer som delar vårt intresse för djur
• få lokala myndigheter att ta ökat ansvar för djurskydd


Djurskyddet Västerås Huskatten

Webbsida: www.new.huskatten.com/

Djurskyddet Västerås Huskatten

Huskatten är en ideell förening i Västerås som har till huvuduppgift att hjälpa övergivna och hemlösa katter till kärleksfulla och varaktiga hem. De verkar också för att samhällets syn på kattens status förbättras.


Djurskyddet Skellefteå

Webbsida: www.djurskyddetskelleftea.se/

Djurskyddet Skellefteå

Djurskyddet Skellefteå är en ideell förening som hjälper djur som blivit hemlösa av olika anledningar. De arbetar med att hjälpa alla djur, men katter har hamnat lite i fokus då de utgör en stor del av deras verksamhet. De fokuserar främst på att hjälpa hemlösa katter.


Evas Katthem

Webbsida: www.evaskatthem.se

Evas Katthem

Evas katthem är en ideell förening som arbetar med att hjälpa utsatta katter. Katthemmet ligger i Stenum en bit utanför Skara.


Föreningen 9 liv

Webbsida: www.foreningen9liv.se/

Föreningen 9 liv

Föreningen 9 liv är en ideell förening av kattvänner verksamma i Östergötland med omnejd. De driver i dagsläget inget eget katthem, utan deras katter bor i stödhem hemma hos folk. Deras mål är på sikt att få en egen lokal så de katt bedriva katthem i egen regi. De sprider kunskap om katters beteende så att människor ska förstå varför de beter sig på ett visst sätt och därmed kanske överväga att behålla sin katt.


Gotlands Katthem

Webbsida: www.gotlandskatthem.se/

Gotlands Katthem

Gotlands Katthem är en ideell förening som arbetar med att ta hand om hemlösa katter. Katthemmet ligger i Follingbo en bit utanför Visby. Gotlands katthem gör även insatser för förvildade katter på Gotland genom kastrationskampanjer. De driver även loppmarknaden Nio Liv i Visby.


Gästrike Katthem

Webbsida: www.gastrike-katthem.se/

Gästrike Katthem

Gästrike Katthem har funnits sedan 2002 och drivs på ideell basis. Gästrike katthem ligger i Valbo lite utanför Gävle. Deras vision är att hjälpa katterna, men även se till att människor förstår värdet av att värna om allt levande och att djur har lika stor rättighet att finnas och respekteras.


Katthemmet i Vaxholm

Webbsida: www.katthem.nu/

Katthemmet i Vaxholm

Katthemmet i Vaxholm drivs av den ideella föreningen Djurhjälpen. Katthemmet ligger i Vaxholm utanför Stockholm och tar hand om hemlösa, utsatta och övergivna katter. Katthemmet i Vaxholm är medlemmar i SVEKATT och tillämpar No Kill-policy. Utöver det så strävar det efter att höja kattens status i samhället


SVEKATT

Webbsida: www.svekatt.se

SVEKATT

SVEKATT (Svenska Kattskyddsförbundet) är en sammanslutning av katthem och katthjälpsorganisationer från hela Sverige som arbetar enligt No Kill-metoden. SVEKATT vill höja kattens status och förbättra de hemlösa katternas situation. Vi arbetar bland annat för att öka kattens rättsskydd och för att få slut på den slentrianmässiga avlivningen av hemlösa och förvildade katter.


Öbacka djurhem

Webbsida: www.obackadjurhem.se/

Öbacka djurhem

Föreningen Öbacka Djurhem är en ideell förening som startades 2004. Deras katthem ligger i Utansjö en bit från Härnösand. De arbetar efter att höja kattens status i samhället, att alla katter ska vara id-märkta och registrerade i SKK's register samt hjälpa alla katter, hundar och smådjur som far illa.


Örebro Katthem

Webbsida: www.orebrokatthem.com/

Örebro Katthem

Örebro katthem är en ideell förening med katthem och omfattande jourhemsverksamhet.


Djurambulansen Stockholm

Webbsida: www.djurambulansen-stockholm.se/

Djurambulansen Stockholm

Djurambulansen Stockholm är en ideell förening som värnar om djuren. De startade sin verksamhet 2012 då det såg ett stort behov av hjälpinsatser för djur att snabbt komma till veterinärklinik/djursjukhus. De har i dagsläget en ambulans med tillstånd för alla djur, utom klövdjur och djur uppfödda för livsmedel. Alla som arbetar med Djurambulansen Stockholm har någon form av djurutbildning, minst första hjälpen för djur.


Djurens Ö

Webbsida: www.djurenso.se/

Djurens Ö

Djurens Ö är en stiftelse som arbetar ideellt med att ta hand om skadade vilda djur och moderlösa djurungar. Deras filosofi är att ge djuren ”en andra chans”. Grundare och förgrundsfigur är Lili Päivärinta, artist och stor djurvän med utbildning inom viltrehabilitering och stor erfarenhet av att arbeta med vilda djur. Djurens ö kämpar nu för att försöka bygga Sveriges första viltsjukhus med besök- och utbildningscenter.


Djurskyddet

Webbsida: www.djurskyddet.se/

Djurskyddet

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Organisationen är rikstäckande med cirka 50 anslutna lokalföreningar där många av dem arbetar med att ta hand om hemlösa djur. Djurskyddet Sveriges vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. De jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat. De strävar efter att påverka lagar, regler och enskilda människor för att kunna stärka djurens skydd.


Gotlands Djurfristad

Webbsida: www.gotlandsdjurfristad.se/

Gotlands Djurfristad

Gotlands djurfristad är en ideell förening belägen på en gård på Gotland. Djurfristaden tar emot och omplacerar avlivningshotade, vanvårdade och övergivna sällskaps- och lantbruksdjur. På djurfristaden blir djuren behandlade som kännande och unika individer. Djurfristaden arbetar efter EU’s Lissabon fördrag som säger att djur ska behandlas som kännande varelser.


Katthemmet Kompis

Webbsida: www.katthemmetkompis.se

Katthemmet Kompis

Katthemmet Kompis är en ideell förening utanför Nybro som drivs av paret Maritha och Sonny Fernström tillsammans med flera fantastiska medarbetare. Sedan 2003 har Katthemmet Kompis hjälpt övergivna och misskötta katter att hitta nya kärleksfulla hem. ”Kompis” finns sedan 2011 i nya lokaler där katterna har tillgång till 274 kvm rastgård med träd och gräs utomhus. Katthemmet Kompis får inget stöd av kommunen utan är helt beroende av frivilliga kattvänners ideella arbeta och gåvor.


Höörs Hemlösa Katter

Webbsida: www.fhhk.se

Föreningen För Höörs Hemlösa Katter

Höörs Hemlösa katter är en ideell organisation av eldsjälar som lägger mycket tid på att hjälpa hemlösa och misskötta katter få ett värdigt liv. Föreningens mål är att minska hemlösa katters lidande genom kastrering, vaccinering, öronmärkning, mat och tillsyn. Höörs Hemlösa Katter mottar inga bidrag från myndigheter, utan är helt beroende av bidrag och donationer. De söker ständigt efter genuint kattintresserade och kattälskande volontärer, som vill göra skillnad för utsatta individer.

 

 

 


Avesta Katthem

Webbsida: www.avestakatthem.se

Avesta Katthem

Föreningen Avesta Katthem är en ideell förening som bildades i mars 2010 av en liten grupp djurvänner. Katthemmet drivs i liten skala, förhoppningarna är att adoptera ut katter till nya hem så snabbt som möjligt för att sedan kunna hjälpa nästa katt på kölistan. Avesta Katthem samarbetar även med jourhem som hjälper till att ta emot katter när lokalen inte räcker till.  Allt arbetet som rör katthemmet är helt ideellt och drivs av volontärer. Förening får inga som helst bidrag från varken kommunen eller företag och livnär sig genom insamlingar, loppisförsäljning, gåvor, försäljning av kattkojor och medlemskap.


Katthjälpen Kronoberg

Webbsida: www.facebook.com/Katthjälpen-Kronoberg-902958003122576/

Katthjälpen Kronoberg

Katthjälpen Kronobergs uppgift är främst att hjälpa hemlösa katter i Kronoberg med omnejd. Föreningen arbetar enligt no kill policy, dvs den tar avstånd från avlivning av friska katter. Arbeta förebyggande för att höja och förbättra kattens status i samhället. Föreningen arbetar helt ideellt med många eldsjälar som älskar katter och vi gör allt gratis och på vår fritid. Vi har inget katthem utan har katter i jourhem tills de är redo att -adopteras ut till sitt föralltidhem. När man adopterar en katt från oss är de kastrerade, öronmärkta, grundvaccinerade, avmaskade, veterinärbesiktigade och fri från eventuell ohyra. Det kostar 1000:- att adoptera en katt från oss. 


Kattakuten i Norrbotten

Webbsida: www.kattinorr.se

Kattakuten i Norrbotten

Föreningen Kattakuten i Norrbottens främsta syfte är att stävja antalet hemlösa och vanvårdade katter i länet samt arbeta för att höja kattens status i samhället. Detta innebär att vi i huvudsak ska hjälpa hemlösa och upphittade katter att hitta permanenta hem.

Vi vill:

  • Minska antalet hemlösa katter här i norr.
  • Informera om vikten av kastrering, vaccinering och ID-märkning av alla katter samt höja kattens status.
  • Jobba för att öppna ett katthem.
  • Skapa ett nätverk där man kan få information och kunskap, goda råd och tips om katthållning m.m.

 


Djurens Chans

Webbsida: www.djurenschans.se

Djurens Chans

Djurens Chans är en ideell förening som tar in hemlösa, vanvårdade samt oönskade katter och kaniner i jourhem där de får all vård de behöver innan de kan flytta till egna kärleksfulla hem. 

Djurens Chans har inget djurhem utan arbetar tillsammans med jourhem. Vi fokuserar på kvalitet för djuren vi hjälper och vi satsar på att ha goda relationer med jourhemmen som har hand om våra skyddslingar.

Föreningen avlivar inte friska djur och har alltid en dialog kring sjuka eller skadade djur med kunniga veterinärer innan beslut om behandling eller inte tas.

Arbetet är helt ideellt och vi är beroende av allmänhetens gåvor för att kunna hjälpa djur.


Föreningen Förvildade Katter

Webbsida: www.forvildadekatter.se

Föreningen Förvildade Katter

Föreningen Förvildade Katter (FFK) är en ideell förening som främst verkar i Malmö och Teckomatorp med omnejd.

FFKs grundidé är att göra något åt kattproblemet genom att bilda lokalgrupper som var och en arbetar med sitt eget område. Allteftersom man blir klar med ett område startar man en grupp i ett nytt område. På så sätt bevakar man större och störredelar av staden/landet/byn som man utgår ifrån.

Föreningens mål är bland annat att katten ska ha samma status som övriga tamdjur d.v.s. en ägare, ett hem, tillsyn, trygghet och bra föda. En katt är en individ och precis som vi människor kan den känna sorg och glädje, smärta och otrygghet och har rätt till ett tryggt, ordnat och lyckligt liv.


Från Mörker TIll Ljus

Webbsida: https://www.facebook.com/groups/892233870838552/?fref=ts

Från Mörker till Ljus

Från Mörker till Ljus är en ideell förening som främst arbetar med att hjälpa hemlösa katter i Osby-Östra Göinge. Föreningen arbetar enligt no kill policy, dvs den tar avstånd från avlivning av friska katter. Arbetar förebyggande för att höja och förbättra kattens status i samhället. Föreningen arbetar helt ideellt med många eldsjälar som älskar katter och vi gör allt gratis och på vår fritid.

Vi har inget katthem utan har katter i jourhem tills de är redo att adopteras ut till sitt föralltidhem. När man adopterar en katt från oss är de kastrerade, öronmärkta, grundvaccinerade, avmaskade, veterinärbesiktigade och fri från eventuell ohyra.

 


Nynäshamns katthemsförening

Webbsida: www.nynaskatthem.se

Nynäshamns katthemsförening verkar för att ta hand om hemlösa katter i kommunen. Föreningen drivs ideellt och är beroende av bidrag för att över huvud taget kunna existera.


Lailas Katthjälp

Webbsida: www.lailaskatthjalp.se

Laila's Katthjälp

Laila's Katthjälp drivs av Laila och Ida. Vi tar hand om katter i nöd. Vi vårdar, kastrerar, vaccinerar och ID-märker dem. Vi adopterar sedan ut våra katter till nya hem. Vi tar hand om alla katter vi har plats för.

Vi älskar alla katter helhjärtat och önskar inget hellre än att lyckas rädda så många som möjligt (helst alla Sveriges hemlösa katter), men vi klarar det inte på egen hand. För att vi ska kunna hjälpa så många katter som möjligt, kan du hjälpa oss på många olika sätt!


Katt i Borås

Webbsida: www.kattiboras.se

Katt i Borås är ett ideellt nätverk som sedan 2006 arbetat med att hjälpa hemlösa katter i Borås och dess omgivning. Vi har inget katthem utan jobbar med våra egna hem som jourhem. Vi har även ett par ytterligare personer som jobbar som jourhem åt oss. Det vi brinner för är de katter som är hemlösa eller som har förlorat sina hem på något sätt, det är de vi prioriterar i första hand

Vi jobbar enligt no-killing-policy. Inga friska katter avlivas hos oss för att de inte får hem, de katter vi har tagit in i vår verksamhet, de tar vi fullt ansvar för. En viktig del i vårt jobb är att sprida information om vikten av att kastrera, id-märka och vaccinera sin katt.

Katt i Borås jobbar helt ideellt med, och vill du hjälpa till så kontakta oss, all hjälp av olika slag är välkommen och behövd!


Tasseland

Webbsida: www.tasseland.se

Tasseland  startades av Carita år 2004, då som en underavdelning till Kattkommando Syd, KKS. Från och med 2007 finns vi på nuvarande adress i Södra Kopparmora på Värmdö.

Katthemmet består av en byggnad på ca 45 kvm. Den är uppdelad i två rum och sex stycken boxar, där de nyinkomna katterna får bo. Katthemmet har även en innätad uterastgård på ca 100 kvm.


Djurskyddet Kattvärnet Haninge

Webbsida: www.kattvarnet.nu

Kattvärnet Haninge har funnits sedan hösten 1999. Från start använde vi oss av tillfälliga hem, men i augusti 2003 kunde vi äntligen öppna katthemmet i Haninge. Katthemmet finansieras och överlever tack vare sponsorer, gåvor och medlemmar. Vi som arbetar för Kattvärnet, både styrelse och volontärer, gör detta helt utan ersättning, av Kärlek till Katterna!

Förutom omplacering så bedriver vi pensionat där alla intäkter går tillbaka till katterna!


Rädda DJuren

Webbsida: www.raddadjuren.org

Rädda Djuren är ett djurhem i Örebro som tar hand om och hjälper djur i nöd. Jag driver djurhemmet ensam och ideellt. Jag hjälper hemlösa eller avlivningshotade djur från hela landet och tar emot alla sorters djur. Många av de djur som kommer till oss får stanna här livet ut, men många individer placeras även till nya hem. Vi kan på så sätt rädda livet på fler.

Eftersom vi är en ideell verksamhet är vi helt är vi beroende av gåvor och adoptionsavgifter. Vi får inga bidrag eller annan hjälp från andra än människor med ett stort hjärta!


Djurskyddet Skygga Katten

Webbsida: www.skyggakatten.se

Djurskyddet Skygga Kattet är ett ideelt nätverks som arbetar för att hjälpa vildfödda, förvildade och övergivna katter. Den vanligaste uppfattningen om dessa katter är att de inte går att socialisera, men vi anser att den bygger på okunskap. Vi vet av erfarenhet att nyckeln till katternas tillit är kunskap som bemötande, tålamod och kärlek. 

Vi arbetar på ett ansvasfullt och seriöst sätt med den målsättningen att katterna tillslut ska kunna placeras ut i nya, permanenta hem. Vi arbetar också för att förändra ansvarigas synsätt på kattkolonier så att de istället för avlivning väljer att, där det är möjligt, samarbeta med volontärer och skapar TNR-projekt. Fånga - Kastrera, vaccinera och märka - återplacera i kolonin. 


Hitta Katten

Webbsida: www.hittakatten.se

Föreningen Hitta Katten startades 2002 av Lars E Lundborg och Kerstin Boman

 Vi är anslutna till Svenska Djurskyddsföreningen och Djurhemsföreningen!

 Genom ett nätverk mellan veterinärer, myndigheter och allmänheten kan vi snabbt och seriöst:  

*   omplacera hemlösa, upphittade katter  

*   bedriva kampanjer i syfte att främja katters hälsa t.ex. kastrering, vaccinering, ID-märkning och     försäkring 

*   erbjuda allmänheten att efterlysa bortsprungna/upphittade katter 

 Från vår start Oktober 2002 har Djurskyddsföreningen Hitta Katten förmedlat nya hem till över 2300katter! 


Göteborgs Djurskyddsförening

Webbsida: www.djurskydd.nu

Göteborgs Djurskyddsförening är Sveriges äldsta djurskyddsförening. Vi har i ca 140 år arbetat ideellt för att hjälpa och informera allmänheten om djurskyddsfrågor och stärka djurskyddet för såväl vilda som tama djur.

Ute på djurhemmet arbetar vi med att ta hand om hemlösa katter och smådjur, samt leta rätt på deras ägare. I de fall som ingen ägare hittas arbetar vi för att få dessa djur omplacerade till nya hem.

En annan del är vår omfattande informations- och utbildningsverksamhet om djurens behov och rättigheter för barn, ungdomar och vuxna. Föreningen arbetar också aktivt för att öka kunskapen om djurrätt, djurskydd och djurhållning hos politiker, myndigheter och andra organisationer. Ett aktiv djurskyddsarbete bidrar till att höja livskvaliteten för både djur och människa.