Tävlingar

Alla tävlingar sker på sociala medier. Så besök och gilla vår Facebook sida samt vårt Instagram konto för möjlighet att vinna fina priser.

Allmänna Tävlingsregler:

  • Tävlingen pågår till ett på förhand uppsatt slutdatum. Fram till dess är det fritt för alla som vill att vara med och tävla.
  • Vänner eller familjemedlemmar till någon anställd på Omdi får inte delta i tävlingar.
  • Priset går inte att ändra eller bytas ut mot kontanter.
  • Omdi har rätt att neka inträde i tävlingen för material som kan upplevas som stötande eller inskränker på annans copyright eller rättighet.

  • Omdi utser alltid vinnaren i tävlingen om inget annat framkommer.
  • Omdi´s beslut går inte att överklaga eller på något annat vis att ändra.